O nama

Privatna zdravstvena ustanova - Ustanova za zdravstvenu skrb Findri Guštek pruža usluge iz više područja medicinske djelatnosti, na tri lokacije – Sesvete, Dugo Selo i Dubrava.

U Sesvetama pružamo usluge iz sljedećih registriranih djelatnosti: medicina rada, opća-obiteljska medicina i ginekologija.
Ambulanta u Dugom Selu specijalizirana je samo za medicinu rada, dok se na lokaciji u Dubravi pružaju usluge iz područja ginekologije, medicine rada i dijagnostike.

Osim navedenih djelatnosti u našoj je ustanovi moguće koristiti usluge radiologa, urologa, kardiologa, kao i usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Medicina rada

Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2000 417
fax: 01 2043 619
e-mail

Dugo Selo, J.Zorića 23
tel./fax: 01 2753 288
e-mail

Zagreb, Dubrava 124
tel./fax: 01 2862 892
e-mail

Opća/Obiteljska medicina

dr. med. Zrinka Mihalić
med. tehn.: Luka Radošević
Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2049 354
fax: 01 2043 619
e-mail

Ginekologija

Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2058 597
fax: 01 2043 619
e-mail

Zagreb, Dubrava 124
tel./fax: 01 2862 892
e-mail

Dijagnostika

Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2000 417
fax: 01 2043 619
e-mail

Dugo Selo, J.Zorića 23
tel./fax: 01 2753 288

Zagreb, Dubrava 124
tel./fax: 01 2862 892

Zdravstvena njega u kući

Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2000 417
e-mail