Usluge

Medicina rada

Medicina rada provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu, usklađuje biološke osobine organizma sa zahtjevima posla i aktivnosti te utvrđuje ovisnosti zdravlja i bolesti o čimbenicima radnog okoliša. Cilj joj je očuvanje zdravlja, sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i invalidnosti.

Opća/Obiteljska medicina

Djelatnost kojoj je cilj očuvanje zdravlja i liječnje svih članova obitelji bez obzira na spol, dob i vrstu bolesti.Opća/Obiteljska medicina provodi sveobuhvatnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu definirane populacije, pri čemu se obitelj smatra osnovnom jedinicom djelatnosti.

Ginekologija

Ginekološka ambulanta: 4D UZV pregled, CTG, Folikulometrija, Kombinirani probir, Ginekološki UZV/CD, Incizija Bartolinijeve žlijezde, Kolposkopija, Biopsija, PAPA test, ...

UZV dijagnostika

CD arterija i vena ruku ili nogu, CD karotida, ultrazvučni pregledi.

Zdravstvena njega u kući i Akupunktura

Zbrinjavanje kronične rane, Sprječavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja, Pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene bolesnika, okoline i pribora, Kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi, Toaleta i održavanje stome, Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, ...

Medicina rada

Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2000 417
fax: 01 2043 619
e-mail

Dugo Selo, J.Zorića 23
tel./fax: 01 2753 288
e-mail

Zagreb, Dubrava 124
tel./fax: 01 2862 892
e-mail

Opća/Obiteljska medicina

dr. med. Zrinka Mihalić
med. tehn.: Luka Radošević
Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2049 354
fax: 01 2043 619
e-mail

Ginekologija

Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2058 597
fax: 01 2043 619
e-mail

Zagreb, Dubrava 124
tel./fax: 01 2862 892
e-mail

Dijagnostika

Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2000 417
fax: 01 2043 619
e-mail

Dugo Selo, J.Zorića 23
tel./fax: 01 2753 288

Zagreb, Dubrava 124
tel./fax: 01 2862 892

Zdravstvena njega u kući

Sesvete, Ninska 5a
tel.: 01 2000 417
e-mail