Liječnički pregled za izložene radnike i osobe koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ( prethodni i periodični)

Liječnički pregled za izložene radnike i osobe koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

Prethodni pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja

Redovni pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja

Prvi pregled

Potvrdu o zdravstvenom stanju. Vi ili Vaš doktor obiteljske medicine može je poslati na e-mail: medrada.findri.gustek@gmail.com, ali OBAVEZNO prije dolaska na pregled.

Medicinska dokumentacija/nalazi u slučaju bolesti/stanja koja bi mogla predstavljati zdravstvenu kontraindikaciju za rad s izvorima odnosno u području izvora s ionizirajućim zračenjem (donijeti sa sobom na pregled).

Produljenje zdravstvene sposobnosti

  • medicinska dokumentacija/nalazi u slučaju bolesti (bolovanja) od zadnjeg pregleda
  • Potvrdu o zdravstvenom stanju

Pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja: laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, spirometrija, pregled sluha, ciljani pregled okulista – biomikroskopski pregled leće, psihologijsko testiranje (na prvom pregledu) i pregled specijaliste medicine rada

 

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati zbog savjeta, informacije ili dogovora za preglede na telefon.
Putem e-maila ili kontakt obrasca nije se moguće predbilježiti na pregled te vas molimo da to učinite putem telefona ili osobno u ordinaciji.
Cijene pojedinih pregleda možete saznati putem telefona ili maila, ako znate koje biste vrste pregleda htjeli ili trebali učiniti.