LOKACIJA:  J. Zorića 23, DUGO SELO

 

MEDICINA RADA

DOKTOR: dr.med. Zvijezdana Štaba, spec.medicine rada

MEDICINSKA SESTRA: Ivona N.
Tel./Fax.: 01/ 2753 288
ADRESA: J. Zorića 23
E-MAIL: dsmedrada.findri.gustek@gmail.com

RADNO VRIJEME ORDINACIJE

 PONEDJELJAK,SRIJEDA, PETAK : od 7:00h do 14:30h

UTORAK I ČETVRTAK: od 13:00h do 20:30h

RAD SA PACIJENTIMA

UJUTRO: od 07:30h do 13:00h

POPODNE: od 13:30h- 19:00h

 

Kontaktirajte nas emailom:

Privatnost

8 + 15 =

J. Zorića 23, DUGO SELO

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FINDRI-GUŠTEK

DUGO SELO
J. Zorića 23