LOKACIJA: Ninska 5a, SESVETE

GINEKOLOŠKA AMBULANTA

DOKTOR: Prim.dr.sc. Štefica Findri Guštek dr.med.

MEDICINSKA SESTRA: Suzana P.
ADRESA: Ninska 5a, Sesvete
TELEFON: 01/ 2058 597
FAX: 01/ 2043 619
E-MAIL: ginekologija.findri.gustek@gmail.com

RADNO VRIJEME ORDINACIJE

 PONEDJELJAK, ČETVRTAK od 13:00h do 20:30h

UTORAK, SRIJEDA, PETAK od 07:00h- 14:30h

RAD SA PACIJENTIMA

UJUTRO: od 07:30h do 13:00h

POPODNE: od 13:30h- 19:00h

Kontaktirajte nas emailom:

Privatnost

1 + 2 =

 

MEDICINA RADA

DOKTOR: mr.sc. Ivica Ćosić, spec. medicine rada

                   dipl. Psiholog Ivan Vlahek
MEDICINSKA SESTRA : Karolina A
ADRESA: Ninska 5a, Sesvete
TELEFON: 01/ 2000 417
E-MAIL: medrada.findri.gustek@gmail.com

 RADNO VRIJEME ORDINACIJE

PONEDJELJAK, ČETVRTAK od 7:00h do 14:30h

UTORAK, SRIJEDA od 13:00h do 20:30h

 PETAK

– neparni od 13:00h do 20:30h
– parni od 7:00h do 14:30h

RAD SA PACIJENTIMA

UJUTRO: od 07:30h do 13:00h

POPODNE: od 13:30h- 19:00h

 

Kontaktirajte nas emailom:

Privatnost

6 + 1 =

OPĆA/ OBITELJSKA MEDICINA

DOKTOR: Zrinka Mihalić dr.med.

MEDICINSKA SESTRA: Petra B.
ADRESA: Ninska 5a, Sesvete
TEL: 01/ 2049 354
E-MAIL: opcamed.findri.gustek@gmail.com

RADNO VRIJEME ORDINACIJE

 PONEDJELJAK, ČETVRTAK od 7:00h do 14:30h

UTORAK, SRIJEDA od 13:00h do 20:30h

 PETAK

– neparni:  od 13:00 do 20:30h

– parni: od 7:00h do 14:30h

RAD SA PACIJENTIMA

UJUTRO: od 07:30h do 13:00h

POPODNE: od 13:30h- 19:00h

 

Kontaktirajte nas emailom:

Privatnost

6 + 4 =

 

OPĆA/ OBITELJSKA MEDICINA

DOKTOR: Kristina Hendija dr.med.

MEDICINSKA SESTRA:
ADRESA: Ninska 5a, Sesvete
TEL: 01/ 2060 907
E-MAIL: opca2.findri.gustek@gmail.com

RADNI VRIJEME ORDINACIJE

 PONEDJELJAK, ČETVRTAK od 13:00h do 20:30h

UTORAK, SRIJEDA od 7:00h do 14:30h

 PETAK

-neparni : od 7:00h do 14:30h

– parni : od 13:00h do 20:30h

RAD SA PACIJENTIMA

UJUTRO: od 07:30h do 13:00h

POPODNE: od 13:30h- 19:00h

 

Kontaktirajte nas emailom:

Privatnost

7 + 2 =

Ninska ul. 5a, SESVETE

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FINDRI-GUŠTEK

SESVETE
Ninska ul. 5a