O nama

Ustanova za zdravstvenu skrb Findri – Guštek – Privatna zdravstvena ustanova pružatelj je medicinskih usluga i zdravstvene skrbi već dugi niz godina.  Tri lokacije na kojima se obavljaju djelatnosti  zdravstvenme skrbi su: Sesvete, Dugo Selo i Dubrava.

Registrirane djelatnosti koje pružamo u Sesvetama su medicina rada, opća – obiteljska medicina te ginekologija. Ambulanta u Dugom Selu specijalizirana je za medicinu rada, dok Dubrava pokriva ginekologiju medicinu rada te dijagnostiku.

Djelatnosti poput radiologa, urologa i kardiologa kao i usluge medicinsko – biokemijskih laboratorija također je moguće koristiti u našoj ustanovi.

Lokacije

Ninska ul. 5a, SESVETE

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FINDRI-GUŠTEK

SESVETE
Ninska ul. 5a

 

Josipa Zorića 23, Dugo Selo

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FINDRI-GUŠTEK

Josipa Zorića 23
Dugo Selo