Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika je metoda pregleda unutarnjih organa putem ultrazvučnih valova.

Ultrazvučni valovi se iz ultrazvučne sonde usmjeravaju ka unutarnjim organima i kada naiđu na prepreku-organ koji se želi prikazati,odbijaju se natrag ka sondi i na ekranu se prikazuje slika promatranog organa.

Između ostalog kod nas možete napraviti CD arterija i vena ruku ili nogu, CD karotida, ultrazvučni pregledi.

Obavljamo slijedeće preglede ultrazvučne dijagnostike:

N

CD arterija i vena ruku ili nogu

N

CD karotida

N

UZV pregled abdomena

N

UZV pregled dojki

N

UZV pregled štitnjače

N

UZV pregled mišića

N

UZV pregled testisa

N

UZV pregled urotrakta